Di4Tex - Spodbujanje digitalne preobrazbe v tekstilni industriji


— Erasmus projekt (KA210-VET-DDE7F72A) se izvaja v sodelovanju z dvema partnerskima organizacijama Technological University of the Shannon: Midlands Midwestse, IDEAM Cluster, iz Irske in z  Gremi textil de Terrassa iz Španije.


Projektna vsebina se osredotoča na spodbujanje digitalne preobrazbe v tekstilni industriji.


—   Katero problematiko obravnava?


Projekt skupaj s partnerji naslavlja problematiko prepoznavanja pomena ter uvajanja digitalizacijskih procesov v tekstilni industriji z namenom hitrejšega razvoja digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti tekstilnih podjetij. Projekt se osredotoča tudi na prepoznavanje in zadovoljevanje potreb po izobraževanju in usposabljanju mladih ljudi za potrebe trga dela v tekstilni panogi.

—   Digitalizacija tekstilne industrije


Projekt naslavlja določeno ciljno skupino zaposlenih v tekstilni industriji v Sloveniji in Španiji. Ciljno skupino predstavljajo posamezniki, ki zasedajo vodstvene položaje, kot so generalni direktorji, vodje prodaje, vodje proizvodnje in vodje razvoja. Tovrstne položaje večinoma zasedajo inženirji z večletnimi izkušnjami znotraj sektorja ali pa posamezniki, zaposleni na fakultetah in v drugih izobraževalnih ustanovah.

Implementacija izobraževalnega programa, razvitega v sklopu projekta, ki v obzir jemlje izkazane potrebe podjetij, bi omogočila zainteresiranim nuditi izobraževanja in usmeritve za implementacijo novih tehnologij v podjetju. V sklopu projekta smo v Sloveniji zbrali rezultate o stopnji digitalizacije dvajsetih slovenskih tekstilnih podjetij. V spletnem vprašalniku so bila zajeta področja kot so digitalna strategija podjetja, stopnja obdelovanja podatkov, digitalna zmogljivost, procesi, uporabniška izkušnja, tveganje in skladnost.

 
—   Dolgoročni cilji


Dolgoročni cilj projekta je tekstilni industriji v Sloveniji in Španiji ponuditi možnost spletnega usposabljanja zaposlenih v podjetjih  tekstilne industrije, ki stremijo k digitalizaciji delovnih procesov. Seveda je potrebno poudariti, da so tudi učne vsebine v nastajanju in vsak, ki je vključen v testiranje, lahko po svojih močeh prispeva k izboljšanju nastajajočih se gradiv.

DI4TEX projekt (Spodbujanje digitalne preobrazbe v tekstilni industriji), projektna referenčna številka (KA210-VET-DDE7F72A). Projekt sofinancira Evropska unija.

Novice o DI4TEX projektih

Članstvo v ZTS je prostovoljno, člani zveze so lahko tudi posamezne fizične in pravne osebe. Člani ZTS so lahko tudi tuja društva ali zveze društev.


Želite postati član ZTS?